fbpx

Våra tjänster:

Här finner du Intygsakutens olika tjänster. Välj den som passar ditt behov och boka en tid.

PCR test med reseintyg

Ett PCR-test för Covid-19. Testet utförs av vår erfarna personal och svaret sänds till ett laboratorium. Du får ett intyg på svenska och engelska som innehåller personnummer, fullständigt namn enligt pass, passnummer, datum, provresultat och tidpunkt för provtagningen samt är signerat av leg. läkare.
Du får intyget inom 36 timmar.

Antigen test och antigen test med reseintyg

Ett antigentest som visar om du är Covid-19 positiv eller inte.
Du får resultatet och intyg inom 15 minuter.

Du får ett intyg på svenska och engelska, som innehåller personnummer, fullständigt namn enligt pass, passnummer, datum, provresultat och tidpunkt för provtagningen, antigen testets fabrikat, och en signering av leg läkare.

Observera att du själv ansvarar för att veta om landet du ska till accepterar antigen intyg som giltigt!

Antikroppstest

 Ett antikroppstest för Covid-19 är ett prov som tas med ett litet stick i fingret. Med hjälp av blodprovet och en teststicka visas resultatet inom 15 min.

Företagstjänster

Behöver ert företag testa personalen för Covid-19? Oavsett om det gäller ett PCR eller snabbtest, kommer vi till er arbetsplats. Allt för att det skall vara så smidigt som möjligt för er. Kontakta oss på info@intygsakuten.se för mer information. Vi svarar alltid samma dag som ni kontaktar oss.

Hembesök

Vill du testa dig för Covid-19, men har ingen lust eller möjlighet att ta dig till vår klinik? Ingen fara, vi kommer hem till dig och utför tester på dig eller dina familjemedlemmar. Hör av dig till oss via info@intygsakuten.se eller ring 010-6090906 så bokar vi in en tid till dig och din familj.

Covid-19 intyg

Har du varit infekterad med Covid-19 men nu är fullt återhämtad? Då kan du få ett intyg som du kan använda som underlag för inresa till vissa länder!

Det vi behöver från dig är dokumentation att du varit infekterad med Covid-19 inom de närmsta 180 dagarna.

OBS! Det är viktigt att du själv vet vilket intyg som accepteras vid just ditt resmål.

 

 

ÅNGER OCH RETUR

Som kund hos Svenska Intygsakuten AB har du full ångerrätt och rätt till full återbetalning fram till 24 timmar innan ditt bokningstillfälle.Du har fortfarande rätt att göra en avbokning med mindre än 24 timmar kvar till bokningstillfälle,                                  men då utgår ingen återbetalning.

Om du vill avboka din tid gör du detta genom att maila oss på info@intygsakuten.se och ange ditt bokningsnummer.

Reseintyg för covid-19

Hos Intygsakuten får du snabbt och enkelt få ett reseintyg på engelska till alla länder som kräver det. Vi genomför testen med utbildad vårdpersonal och utfärdar signerat reseintyg. Testen tar några minuter och provet skickas till ett ackrediterat laboratorium. Är du som ska testa dig under 18 år behöver målsman följa med.

Många resor utomlands kräver provtagning för pågående infektion av covid-19, ett så kallat PCR-test, i kombination med ett validerat reseintyg. Du får ditt provsvar och reseintyg skickat till din e-post, inom 36 timmar.

Vissa länder godkänner även provtagning med Antigentest för pågående infektion av covid-19 i kombination med ett validerat reseintyg. Det är viktigt att du läser aktuell reseinformation om vilket test och vilket intyg som krävs för just ditt resmål.

Våra tester uppfyller Folkhälsomyndighetens krav.

Vad innehåller ett covid-19 reseintyg?

Reseintyget innehåller de kriterier som krävs för inresa till andra länder och utfärdas på engelska. Våra reseintyg innehåller följande:

· Negativt provresultat

· Datum och tidpunkt för provtagningen

· QR-kod med fullständig laboratorieanalys 

· Fullständigt namn

· Personnummer

· Passnummer

· Signatur och stämpel av läkare

Obeservera att reseintyg som utfärdats med antigen test som underlag inte innehåller laboratorieanalys, och endast är giltiga för inresa till vissa länder. Det är ditt ansvar att veta vad för regler som gäller för inresa till ditt resmål.

 

 

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du: 1. stanna hemma vid symtom på covid-19, 2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och 3. hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Begränsa nya nära kontakter
Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet. Om du träffar andra personer än de

Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel
Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus. Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik

Covid-19

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta finns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. Det finns idag sju coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning. Varianterna SARS- och MERS-coronavirus orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor och som har fått namnet SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2).

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Akutvård

Om du känner att du har tydliga symptom och känner dig ofrisk, skall du genast kontakta läkare. Intygsakuten är en provtagningsklinik och har inga möjligheter att hjälpa dig som redan är Covid-19 positiv.

Socialt ansvar

Då det finns grupper i samhället som är extra utsatta vad gäller denna typ av aggressiva virus, är det viktigt att vi alla gör det vi kan för att förebygga smittspridningen. Var därför hellre på den säkra sidan och testa dig redan idag!

Att tänka på inför din bokade tid:

}

Kom i tid:

Då det är en hög efterfrågan på våra tider, är det viktigt att du kommer i god tid till besöket. Kommer du sent riskerar du att missa din bokning!

Ta med dig legitimation

För att kunna utföra ett test behöver vi kunna säkerställa din identitet. Se därför till att ha med dig giltig legitimation till ditt bokade besök. Du behöver också ha med dig ditt pass.

p

Följ de rådande restriktionerna och bestämmelserna:

Ha på dig munskydd, sprita dina händer och håll avstånd till de andra besökarna. Tänk också på att ha med dig max en person i ditt sällskap.

Vi finns alltid här när du behöver oss

Email

 info@intygsakuten.se

Telefon

08-6090906

Öppettider

Måndag-Fredag: 11-18   Lördag-Söndag:11-18

Address

Dalagatan 5
111 23 Stockholm

Copyright © 2021  Svenska Intygsakuten AB. All rights reserved. 

Svenska Intygsakuten AB and all associated brands are protected under law. 

Följ oss